8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Time
15 Kısa Oyun | 1 perde | 1 saat 40 dakika
 Age Restriction
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Translator
AYBERK ERKAY
 Author
ALAİN BADİOU
 Director
MURAT KARASU
Paris’in bir kenar mahallesinde yaşayan Arap göçmeni Ahmed, modern dünyanın tartışılan hiç, maksat, siyaset, özne, köken, çelişki gibi en önemli toplumsal ve felsefi kavramlarını farklı episodlarda oldukça eğlenceli bir dille tartışmaya açar. Ve modern Avrupa toplumunun kültür birikiminde yer alan bu evrensel değerler ile gündelik hayatta yaşananlar arasındaki çelişki ve paralelelikler gösterilerek felsefenin de ne kadar yaşamın içinde olduğunu anlatır bize.