15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur. Cinsellik unsurları içerir. Şiddet ve korku unsurları içerir.  Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.
 Age Restriction
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur. Cinsellik unsurları içerir. Şiddet ve korku unsurları içerir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.
Başka bir sinema dili, başka bir anlatı tarzı… Yaşamı boyunca yeninin peşinde olan Jean-Luc Godard’ın son filmi İmgeler ve Sözcükler, beş bölümlük bir hikâyeden oluşuyor. Düşüncelerimiz nasıl gelişir? Bellek nasıl işler? Rüyalar nerede başlar? Görüntüler ve kelimeler nerede üst üste biner, nerede ayrılır? Filmler, sert belgeseller ve haber görüntülerinden alınan kesitler temelinde ilerleyen, ilham verici beş Godard anlatısı…

A different cinematic language, a different narrative style... Jean-Luc Godard is a director who has dedicated his life to seek innovation... His most recent film The Image Book is a story in five chapters. How do our thoughts develop? How does memory work? Where do dreams begin? Where do images and words overlap, and where do they part ways? Five inspiring Godard narratives that progress around images...