8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Time
2 perde - 1 saat 40 dakika
 Age Restriction
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Translator
MELİH CEVDET ANDAY - EROL GÜNEY
 Author
JEAN-BAPTISTE POQUELIN MOLIERE
 Director
IŞIL KASAPOĞLU
Taşralı bir zengin olan Mösyö De Pourceaugnac, kendinden oldukça küçük Juliene ile evlenmek için Paris’e gelir. Juliene, Eraste’a aşıktır ve ikili Mösyö De Pourceaugnac’ı bu evlenme fikrinden vazgeçirebilmek için türlü oyunlar kurarlar. Toplumun gizli bir anayasa gibi bireyler üzerinde koyduğu kurallar ve gerektirdiği davranışları yüzeysel bir kibarlıkla yerine getirmeye çalışan Pourceaugnac, yüzeysel kibarlık ve içgüdüsel davranış arasındaki uyumsuzluğun yarattığı gülünç durumlara düşer. Samimiyetsiz kentlilerin (burjuvazi) tutum ve davranışları da bu durumu körükleyince, Pourceaugnac çareyi memleketine dönmekte bulur.