7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
 Tür
Opera
 Süre
150 dk
 Yaş Sınırı
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
 Perde
3 Perde
1.PERDE
Yeniçeri ve Sipahilerden asiler Topal Recep Paşa'nın himayesinde Hüsrev Paşa'nın azledilmesini bahane ederler ve Topkapı Sarayı'nı basarak Sultan Murat'ı ayak divanına çağırırlar, yani onunla yüzyüze görüşmek isterler. Padişah gelir. Babü's saade önüne kurulan tahta oturur. Asiler, devletin ileri gelenlerinden bazılarının, bu arada Şeyhülislam Yahya Efendi, Defterdar Mustafa Paşa, Yeniçeri Ağası, Hasan Halife, padişahın nedimelerinden Musa Çelebi ile Sadrazam Hafız Paşa'nın kendilerine teslim edilmesini isterler. Murat, Hafız Paşa'yı görevden alır, ama öldürülmesine razı olmaz. Sadrazamı Hafız Paşa'nın da istenmesine Murat çok üzülür ve 'Kullarım vazgeçin, veremem onu' aryasını söyler, onu asilere teslim etmez. Ayaklanmanın elebaşısı Topal Recep Paşa, zorbaların baskısıyla sadrazam yapılır. Şair Nefi, Sultan Murat'ın artık yumruğunu indirmesi gerektiğini tatlı bir düet'le söyler. Murat kendini hazırlamaktadır. Padişahın annesi Kösem Sultan ise Recep Paşa ile işbirliği yapmakta, Murat da bunu bilmektedir. Kösem Sultan oğlunun başına bir kötülük gelsin istemez. Ana ve oğul birbirlerine karşı bağlılıklarını ifade eden lirik ve dramatik partilerin üstüste duyulmasından meydana gelen zarif bir düet söylerler. Bir gün asiler yine basarlar sarayı, Hafız Paşa'yı isterler. Padişah kaçmasını söyler eski sadrazamına. Paşa, Padişahı güç durumda bırakmamak için kaçmayı kabul etmez. Çocuklarını padişaha teslim ederek zorbaların üstüne yürür, kendini feda eder. Murat, asilerden öcünü alabilmesi için kendisine güç vermesini diler Tanrıdan. 'Tanrım güç ver bana'.

2.PERDE
Zorbaların elabaşısı Recep Paşa, Sultan Murat'ın tahttan indirilmesini görüşür Kösem Sultan'la. Kösem buna razıdır, ama Murat'ın yerine, kendisinden doğma ,Şehzade Kasım'ın tahta geçmesini ,şart koşar. O ise geleneğe göre en büyük Şehzade olan Beyazıt'ın damadı olduğunu, bunun için kaygılanmaması gerektiğini söyler, bu işe razı eder Kösem'i. Murat'a sadık bir kadın olan Dilfigar bu tertibi padişaha haber verir. Murat, Recep Paşa'yı boğdurur, ölüsünü bir çuvala koydurup sarayın kapısına, Recep'in adamlarının önüne attırır. Murat annesini de hareme hapseder. Kösem Sultan çeşitli sebepler göstererek serbest bırakılması için Silahtar vasıtası ile Padişaha haber yollamak ister. Silahtar ise buyruğun kesin olduğunu bildirir. Kösem Sultan oğluna Cihan Saltanatı sağladığını ve ona iktidar verdiğini düşünür, haremdeki odasında aryasını söyler, 'Benim gecemden doğan yıldızın'. Murat bu kez kendisi bir ayak divanı düzenler, yeniçerilerden, sipahilerden, bilginlerden ve halktan temsilciler çağırır saraya; onlarla devletin içine düştüğü kargaşayı tartışır.Kur'an'dan örnekler getirerek yanlışlıkları gösterir onlara. Hepsini etkisi altına aldıktan sonra, kuracağı düzene karşı gelenin başını topuzuyla ezeceğini söyler.

3.PERDE
Murat, Revan kalesini fethedince, çığırtkan Murat'ın buyruğunu bildirir; Herkes ölçülü bir biçimde eğlenecek, bu zaferi kutlayacaktır. İstanbul'da yangın çıkar, bunun üzerine Murat tütün ve içkiyi yasaklar, kahvehanelerle meyhaneleri kapatır. Murat hicvetmeyi yasaklar Nef' i ye, ama şair bundan vazgeçemeyeceğini söyler. Şair Nef' i başına gelecekleri tahmin ederek padişaha ölüm aryasını söyler; 'Bütün çağlar koklar benim açtırdığım gülü' ve Murat sevgili şairini cellada teslim eder. İstanbul halkı gizli içmektedir. Murat kılık değiştirir, ünlü içkici Bekri Mustafa'nın meyhanesine gelir, yanında cellat da vardır; ama Bekri Mustafa'yı öldürmez, Fener Patriği'ni, Moskova ile gizlice mektuplaştığı için idam ettirir. Derken sefere çıkar, kaç yıldır İran Şah'ının elinde bulunan Bağdat'ı kurtarır. İstanbul'a döndüğünde, sağlığı bozulmuştur. Venedik seferi tasarıları içindedir. Hekimler yasakladığı halde içki içer. Fenalaşır. Hayaller görmeye başlar, zorbaların sarayı bastıklarını sanır. Gücünün yavaş yavaş ayrıldığını, çok acı çektiğini belirtir ve ölüm aryasını söyler; 'Ah çektiğim acı.' Uzun zamandır tasarladığı Venedik seferinin buyruğunu Sadrazam Kara Mustafa P
{{salon.name}}
{{salon.distributionMethod}} {{salon.language}}
{{salon.adres}}
{{detail.adres}} {{detail.ilce}}

{{error}}