8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Time
2 perde - 2 saat 10 dakika
 Age Restriction
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Author
SERAP IŞIK
 Director
BETÜL FEYİZOĞLU GÖKÇER
Oyun bizi yolları bir kavşakta kesişen ve aynı kavşakta ayrılan 3 kadının hikayesinde buluşturuyor.
Erkek egemen toplumun kadına uygun gördüğü rolle insan olmanın kıskacında sıkışan bu kadınlar kendi kurtarılmış olanlarını oluştururken aynı zamanda bu alanların içinde hapis kalmayı da göze alıyorlar.