Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
 Age Restriction
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Konserde İzmir türküleri, Sefardik, Smyrneiko ve Sevdalinka şarkılar seslendirilecektir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlangıcında İzmir’de yaygın bir şekilde icra edilen Smyrneiko, aynı zamanda çok dilli ve farklı etnik kökenli müzisyenlerin icra ettiği bir müziktir. Mübadele ile Yunanistan’a giden İzmirli müzisyenlerin icra ettiği Smyrnriko ekolü daha sonraları Pire ekolü olarak gelişen Rembetiko müziğinin doğmasını sağlamıştır.
Sefaradlar on beşinci yüzyıla kadar İspanya’da yaşayan Musevilerin adıdır. Sonrasında Selanik, İstanbul ve İzmir’e yerleşen Sefaradların ezgileri bizim müziğimizle hemhal olmuş ve zenginlik katmıştır. Dilleri Ladino’dur ve kökleri orta çağ İspanyolcasına dayanır. Sefardik şarkıların bir bölümü Jak Esim, İsak Levi, Moshe Atheas, Alberto Hemsin, Bertha Aguada gibi etnomüzikologlar sayesinde derlenerek yok olmadan günümüze kadar ulaşabilmiştir. Sefardik şarkıların bazılarında Türkçe sözler de vardır.