8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Time
2 perde - 2 saat 15 dakika
 Age Restriction
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Author
GÜNGÖR DİLMEN
 Director
SABRİ ÖZMENER
Dumrul, bir çay üzerine bir köprü kurar. Köylüleri köprüden geçmeye zorlar. Köprüden geçen Dede Korkut’un torunu Elif’e aşık olur.
Dumrul, genç yaşta ölen bir yiğidin öcünü almak üzere ölüme meydan okur. Anlar ki yaşamak yaşamayı bilenlerin hakkı... Zalimin, zorbanın, gafilin değil..!