Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
 Age Restriction
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Ahlaki açıdan çökmüş bir toplum düzenini ve sınıf farkları arasında sıkışmış yükselmeye çalışan insanı anlatır Üç Kuruşluk Opera. Baş kahraman mec yükselmek için her şeyi yaparken çıkar çatışmaları ayaklarına
dolanır ve kraliçenin olmayan adaletinin önüne düşer. Brecht oyunda sistemi eleştirirken en güçlü silahı kullanıyor...
Mizahı.