8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Time
2 saat 15 dakika
 Age Restriction
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Author
MUSAHİPZADE CELAL
 Director
BAKİ ERDİ MAMİKOĞLU
 Episode
2 perde
Bütün esnafları kulağından mıhlayan, ipe dizen, falakaya yıkan, Müneccimbaşızade İstanbul Kadısı Savleti Efendi tespih niyetiyle evlendiremediği kızı Esma’yı, kader kısmet niyetiyle bir ere vermeye karar verir. Çengi Afet, bu noktada kadere ufak bir müdahalede bulunacaktır…