8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Yaş Sınırı
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Grup Adı
Shakespeare ve Müzik
 Yazan
WİLLİAM SHAKESPEARE
 Yöneten
AYŞE LEBRİZ BERKEM
“Shakespeare Perisi”, William Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden metinlerarası kolaj yöntemiyle hazırlanmış bir konserperformanstır. Konser bölümü, Elizabeth Çağı ve Shakespeare oyunlarının şarkı ve müziklerinin dönemin enstrümanlarıyla icrasından oluşuyor. “Müzik ruhun gıdasıdır” kaidesi, konserde Shakespeare’in dizeleriyle tematik olarak buluşuyor. Performans bölümünde İngiliz yazarın oyun ve şiirlerinden damıtılmış kesitler sunuluyor. Çaprazlama metinlerde Shakespeare’in insanlık durumuna dair ortaya koyduğu keşifleri, yazarın evrensel içgörü ve dehasını kişileştiren kurgusal ilham perisinin yaratım sürecini dillendirmesiyle seyrediyoruz.
Yazarın dilbazlığının hayat verdiği ilham perisinin oyunbazlığıyla, insanın insana ettiği iyilik ve kötülükleri ve iktidardan aşka uzanan bir kavramsal çerçevede bireyde somutlaşan insanlık hallerini kâh hüzünlenerek kâh gülümseyerek izleyeceksiniz.