16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
 Yaş Sınırı
16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
İnsanlık onuru nerede bas¸lar ve biter. Hayatta kalabilmek ic¸in insan ne kadar ileri gidebilir ? 2. Du¨nya Savas¸ı sırasında 7 Sovyet askeri Polonya’da Almanlar tarafından esir alınarak bir manastırda hu¨creye kapatılır. Kısa bir su¨re sonra Almanlar 7 esiri orada bırakarak manastırı terk eder. Sovyet ordusu 60 gu¨n sonra manastıra girip esirleri kurtardıgˆında sadece 2 kis¸i sagˆ kalmıs¸tır. Barry Collins bu tek kis¸ilik monologˆu 1974 yılında u¨nlu¨ akto¨r Peter O’Toole un istegˆi u¨zerine yazar.