8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Yaş Sınırı
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
John Osborne’un tiyatro tarihinde yeni bir sayfa açan başyapıtı “Öfkeyle Bak Geçmişe”, avant-garde tiyatroya doğru gelişen yazarlık serüvenine yön vermiştir. İki dünya savaşı ve ardından gelen büyük buhran ile bütün Avrupa’yı etkisi altına alan işçi hareketleri, oyunun arka planındaki toplumsal dinamikleri oluşturur. Yaşanan değişimle, dünya liderliği konumunu kaybetmiş olan İngiltere’de sınıf çatışması ortadan kalkmak yerine daha da derinleşmiştir. Bu ortamda, oyun kahramanları için artık kendilerini var etme şansı yoktur ve gelecek umudu kalmamıştır. Yeni kuşak bir yandan geçmişin değerlerine, toplumsal rol kalıplarına karşı çıkmakta, bir yandan da yeni bir varlık zemini aramaktadır. Ancak içinde bulundukları belirsiz ve güvensiz ortamda geleceği kurmaları mümkün olmaz. Ne evlilik kurumu, ne çocuk sahibi olmak, ne iş kurmak, ne de aşkın peşinde koşmak yeterli değildir. Osborne, eski dönemin dramatik geleneğinden yola çıkarak bir aşk üçgeni ekseninde, alt sınıfın daracık yaşam alanından, geçmişin değerlerinden kendini kurtarmaya çalışan kahramanların öfkeli arayışına odaklanır. Gelecek umudunu giderek yitiren kahramanların geçmişin gölgesindeki dramı gözler önüne serilir.