8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Süre
1 saat 50 dakika
 Yaş Sınırı
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Yazan
MÜSAHİPZADE CELAL
 Yöneten
M. DOĞAN YAĞCI
 Perde
2 perde
Yoksul saf bir delikanlı olan Yedekçi Salim Doğancıbaşı Kerim Ağanın kızı Munise’ ye talip olur. Doğancıbaşı yedekçiyle alay ederek ona balığın kavağa çıkmasını beklemesini söyler.
Bu arada Munise Beliğ Çelebi adında bir düzenbazla evlendirilmek üzeredir. Sonunda Yedekçi’nin saf ve pak aşkının değerini anlayan Munise babasının oyununu tersine çevirerek Yedekçi ile evlenmeyi başarır.
Müsahipzade Celal üslubunun bir takım geleneksel komik unsurlarla aktarıldığı çalgılı çengili bir örneğidir.